CENÍK

Děti 1,5 roku – 2,9 roky

(dovršení věku 3 let do 31.8.)

4.700,-Kč / měsíc

Docházka 7:00-15:30

Děti 1,5 roku – 2,9 roky

(dovršení věku 3 let do 31.8.)

3.700,-Kč / měsíc

Docházka 7:00 – 12:00

Stravné

104,-Kč / den

Cena platí pro přijaté děti po celý školní rok.

Dítě 3 a více let

8.500,-Kč / měsíc

Stravné

104,-Kč / den

STRAVOVÁNÍ

Obědy zajišťuje Zdravá pecka s.r.o., svačinky a pitný režim Eduka Bábetko z.s.

Montessa 1 - Bábetko

Mgr. Veronika Hápová – ředitelka​

Montessa 2- MŠ U Sila

Mgr. Aneta Šašinová – ředitelka