O NÁS

Montessori je způsob myšlení a je založeno na vývojové pedagogice

což znamená, že klíčová je ve vzdělávání vědomost a reflexe individuálních potřeb dítěte a správné vnímání jeho senzitivních fází.

Montessori průvodce je základní stavební kámen ve vzdělávání.

Je to člověk, který je sám se sebou v souladu a díky tomu dokáže dítě pozorovat, následovat jeho potřeby a nabídnout vhodné aktivity pro další rozvoj.
Průvodce vytváří řád laskavou důsledností v připraveném prostředí (pomůcky jsou na tácku/koberečku-dítě se správně orientuje v prostředí školky
a učí se tak tvořit systém i v běžném životě).

Práce s chybou je odlišná od klasického školského systému.

Chyba je přítel a užitečná součást při řešení problémů a také zdroj nových poznatků.

Zdvořilostní lekce jsou pro děti přípravou na běžný život. Maria Montessori: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ a my k tomu dodáváme: „a abych se neztratil v běžném životě“.

Proč vlastně poskytujeme předškolní vzdělávání?

Tento obor jsme si vybrali především kvůli našim vlastním dětem, abychom jim mohli nabídnout jiný proud než ten celostátní. Víme, že vzdělávání lze dělat jinak, individuálně, s ohledem na potřeby dětí v jednotlivých senzitivních fázích.

Jsme tu kvůli dětem.

Chceme reagovat na dnešní svět, který na nás klade jiné požadavky než v době, kdy jsme my procházeli školkou, a proto investujeme do vzdělávání zaměstnanců a moderních vzdělávacích pomůcek. Na druhou stranu se chceme vrátit zpět k základním hodnotám a potřebám dětí, rodičů a rodin celkově. V naší republice máme jednu z nejdelších mateřských dovolených. Spousta z nás si však buď nemůže dovolit tak dlouho zůstat s dítětem doma a nebo nechce. Obojí je v pořádku, pokud jako rodič vím, proč jsem se takto rozhodl a samozřejmě si uvědomuji, že potřeby dítěte se ovšem nezmění. Do tří let je tou největší potřebou máma. Proto by dítě nemělo zůstávat ve školce déle než 8 hodin.

Školka by neměla být odkladištěm a hlídárnou pro děti, ale místem, kam chce dítě chodit, protože je mu tam dobře, i když tam není máma a postupně se zde lépe zorientuje v tom, jak funguje svět (pracovní morálka, sociální vztahy, vztah k autoritě, systematičnost práce..). Rádi vám pomůžeme, řekneme a ukážeme, jak s dětmi pracujeme a jaké mají jednotlivé kroky efekty a proč, ale bez vás rodičů to nepůjde. Potřebujeme vás na své straně, potřebujeme najít společnou řeč a cestu, abychom dětem mohli být dobrým vzorem a příkladem a poskytovali mu tak jednotné a podnětné prostředí.

Filozofie MŠ

Již několik let máme možnost pozorovat děti a jejich reakce na režim v rámci předškolního vzdělávání. Několik generací jsme úspěšně dovedli do základní školy. Vyzkoušeli jsme nespočet variant v rámci provozu mateřské školy.

A došli jsme konečně k závěru, který nám tyto všechny zkušenosti ukázaly.

Proč by děti do dvou let měly být oddělené od těch starších?

Děti do dvou let mají zcela jiné potřeby, liší se denní režim, doba pozornosti, obtížnost vzdělávacích pomůcek = nabízíme vám jedinečnou možnost začít v jeslích (Montessa 1 – Bábetko), kde dáme vašemu dítěti to nejlepší, aby mohlo směle pokračovat u nás (Montessa 2 – U Sila) a rozvíjet již své schopnosti a dovednosti, protože bude mít základ, na kterém lze stavět. Základem je zvládnutá sebeobsluha a pocit bezpečí a jistoty, že bez mámy to umím zvládnout.

Montessa 1 - Bábetko

Mgr. Veronika Hápová – ředitelka​

Montessa 2- MŠ U Sila

Mgr. Aneta Šašinová – ředitelka